Bình rửa mũi Nano bạc được nghiên cứu lâm sàng tại Viện Nhi TƯ và Việt Đức

Bình rửa mũi Nano Bạc được lưu hành dạng thiết bị y tế, đã chứng minh tính an toàn và hiệu quả tại bệnh viện Nhi Trung ương và bệnh viện Việt Đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *