Hiệu quả của việc rửa mũi để điều trị triệu chứng của bệnh viêm mũi xoang mãn tính

Tác giả:

  1. Melissa A. Pynnonen, MD.
  2. Shraddha S. Mukerji, MD.
  3. Myra Kim, ScD.
  4. Meredith E. Adams, MD.
  5. Jeffrey E. Terrell, MD.

Khoa Tai mũi họng, Hệ thống Y tế Đại học Michigan, 1904 Trung tâm Taubman, 1500 E Trung tâm Y tế, Ann Arbor, MI 48109-0312, USA.

Được đăng trên tạp chí: Arch Otolaryngol Head Neck Surg.2007;133(11):1115-1120

 

Tóm tắt

MỤC TIÊU:

Để xác định liệu việc rửa mũi với nước muối sinh lý bằng bình rửa mũi có hiệu quả hơn so với việc rửa mũi bằng bình xịt trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm sử dụng thuốc.

THIẾT KẾ:

Một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng.

ĐỐI TƯỢNG:

Tổng cộng có 127 người lớn bị các triệu chứng mũi và xoang mạn tính.

BIỆN PHÁP CAN THIỆP:

Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên vào nhóm sử dụng biện pháp rửa mũi bằng bình rửa mũi (n=64) hoặc bình xịt (n=63) trong 8 tuần.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHÍNH:

Thay đổi mức độ nặng của triệu chứng được đo bằng điểm số SNOT-20, thay đổi trong tần số xuất hiện triệu chứng được đo bằng bộ câu hỏi tổng hợp và thay đổi về mức sử dụng thuốc.

CÁC KẾT QUẢ:

Có tổng cộng 121 bệnh nhân được đánh giá. Nhóm bình rử mũi đạt điểm SNOT-20 thấp hơn so với nhóm phun xịt ở tất cả 3 mốc thời gian: thấp hơn 4.4 điểm trong 2 tuần (P = .02); thấp hơn 8,2 điểm trong 4 tuần (P <0,001); và thấp hơn 6,4 điểm trong 8 tuần (P = 0,002). Khi tần số triệu chứng được phân tích, 40% đối tượng trong nhóm bình rửa mũi báo cáo các triệu chứng “thường xuyên hoặc luôn luôn” ở tuần thứ 8 so với 61% ở nhóm phun xịt (giảm nguy cơ tuyệt đối, khoảng tin cậy 0.2, 95%, 0.02-0.38 (P = 0,01) Không có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng thuốc xoang đã được nhìn thấy giữa các nhóm.

PHẦN KẾT LUẬN:

Việc rửa mũi bằng bình rửa mũi là hiệu quả hơn phương pháp phun xịt trong việc giảm các triệu chứng viêm mũi xoang mãn tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *