Hiệu quả của việc rửa mũi với nước muối ưu trương ở trẻ em có triệu chứng của viêm mũi dị ứng

Tác giả:

  • Satdhabudha.
  • Poachanukoon.

Khoa Phổi học, Khoa Nhi, Đại học Thammasat, Prathumthani, Thái Lan.

Được đăng trên tạp chí: International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 76 (2012) 583–588.

Tóm tắt:

ĐẶT VẤN ĐỀ:

Rửa mũi đã được sử dụng như một liệu pháp điều trị bổ trợ cho bệnh viêm mũi dị ứng (AR). Các bằng chứng hiện có cho thấy nước muối ưu trương có hệ đệm (BHS) là tốt hơn so với nước muối bình thường trong việc điều trị các triệu chứng của viêm mũi dị ứng.

MỤC TIÊU:

Để đánh giá hiệu quả của việc rửa mũi bằng nước muối ưu trương có hệ đệm trong việc quản lý triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng trẻ em.

THIẾT KẾ:

Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên, tiến cứu, mù đôi và có kiểm soát giả dược.

PHƯƠNG PHÁP:

87 trẻ có triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng (AR) có tổng số điểm triệu chứng mũi (TNSS) ≥ 4 đã được đưa vào nghiên cứu này. Mỗi đối tượng tham gia nghiên cứu được phân ngẫu nhiên vào nhóm rửa mũi bằng nước muối sinh lý bình thường (NSS) hoặc muối ưu trương có hệ đệm (BHS) bởi một điều tra viên được làm mù. Thời gian thanh thải Saccharine mũi (SCT) và TNSS được đo trước và 10 phút sau khi rửa mũi. Chất lược cuộc sống (QoL) được đánh giá bằng bộ câu hỏi dành cho bệnh nhân viêm mũi dị ứng của người Thái (Rcq-36). Thang đo Likert 7 điểm cho sự hài lòng cũng được thực hiện. Tất cả đối tượng tham gia được yêu cầu rửa mũi hai lần mỗi ngày trong thời gian 4 tuần. Trong giai đoạn này, các kết quả về TNSS, các phản ứng phụ và sử dụng thuốc kháng histamine được ghi lại trên thẻ nhớ hàng ngày.

CÁC KẾT QUẢ:

Đối tượng được rửa bằng nước muối sinh lý ưu trương có hệ đệm đã cải thiện đáng kể trong SCT (39.2% so với 15.5%, P =0.009) và TNSS (82.7% so với 69.3%, P=0.006) so với nhóm nước muối sinh lý bình thường. Tuy nhiên, vào tuần thứ 2 và thứ 4, cả hai nhóm đều có sự cải thiện đáng kể về TNSS và QoL so với ngày đầu tiên rửa mũi. Có sự cải thiện đáng kể về điểm số QoL trong nhóm BHS vào tuần thứ 2 so với nhóm NSS (P=0.04) nhưng không phải vào tuần thứ tư. Việc giảm sử dụng thuốc kháng histamine đường uống đã được quan sát thấy ở nhóm BHS (P=0.04). Có rất ít khiếu nại được báo cáo, và các phản ứng phụ đã được nhìn thấy bằng nhau ở cả hai nhóm.

PHẦN KẾT LUẬN:

Rửa mũi với nước muối ưu trương có hệ đệm (BHS) làm tăng SCT, TNSS và QoL so với nước muối sinh lý bình thường ở trẻ có triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *